OP WELKE DAGEN SPELEN EN TRAINEN WIJ

Woensdagavond

Speeltijden gehele seizoen van 19.40 uur tot 22.00 uur.

Speelpas en gebruik afhangborden

Je kunt gedurende de speelavond op elk gewenst moment binnen komen lopen om te spelen. Voor de wedstrijdindeling maken wij gebruik van een planbord. Je kunt zelf bepalen met wie je speelt door je speelpas op te hangen in een bepaald tijdvak. Elke wedstrijd duurt 20 minuten. Er zijn per avond een drietal speelronden die door de Technische Commissie ingedeeld worden. Dit doen wij om te voorkomen dat er groepjes binnen de club ontstaan die altijd met elkaar spelen. De rest van de partijen (vrij spelen) mag je dan zelf je speelpas afhangen op het afhangbord. Hoe dat precies werkt leer je snel genoeg.

Ruud Vreugdewater (Voorzitter)
Rob Liethof (Penningmeester)
Eric Jansen (Secretaris)
Michiel Wilhelm

Het bestuur heeft tot taak om zo goed mogelijk de belangen en dat geen waar de BCO voor staat te behartigen. Vanzelfsprekend is dat het sportieve deel van de BCO. Daarnaast is ook het plezier en de gezelligheid onderling belangrijk, maar bovenal het respect naar de andere leden van de BCO.

Naast de bestuursleden met de genoemde taakomschrijving zijn er nog een aantal leden die toegevoegd zijn aan het bestuur en hun steentje bijdragen aan de BCO. Denk hierbij aan activiteiten als: public relations, werven van sponsoren, organiseren van activiteiten, nieuwsbrief.

Janny Kirschbaum
Remco Corduwener
Pieter Goossens
Debby Cieraad
David Zeman
Marcel Kruk

Taken Technische Commissie
•   Zij plannen wekelijks de wedstrijden gedurende 3 speelronden (vanaf 20:20 uur).
•   Zij plannen 2 toernooien per seizoen. Het najaarstoernooi de clubkampioenschappen en het voorjaarstoernooi.
•   Bij voldoende belangstelling organiseren zij 2 keer per jaar trainingsronden van 5 weken onder begeleiding van een trainer.
•   Zij zorgen voor voldoende shuttles. Daarnaast hebben zij een aantal reserve rackets in beheer.

Statuten BCO                        Huishoudelijk Reglement BCO                       Privacyverklaring

Ik wil me aanmelden